Smetonos laikų patarimai merginoms

„Mergina turi būti linksmutis ir geras sutvėrimėlis. Ji neprivalo su nepasitikėjimu žvelgti į pasaulį ir jame gyvenančius žmones.“ Taip rašoma knygoje „Kaip prisivilioti sau bernelį arba išsirinkti gyvenimo draugą“, kurios dalį pavyko aptikti tinklalapyje epaveldas.lt Skyriuje „Kaip turi elgtis jauna mergaitė santykiaudama su vaikinais“ pažymima, kad įgimtas merginos linksmumas pasireiškia ir santykiavime su priešinga lytimi. „Tačiau net ir giežtai auklėtoms merginoms nepatariama sutikus vaikiną varžytis, nuleisti akis ar užsimerkti. „Laisvu žvilgsniu ir kilniu padorumu visuomet apsiginklavusi stokis prieš vaikiną“, – drąsina 1930 metais išleistų patarimų autorius.

Kokios gi yra ypatybės, kuriomis galima sau bernelį pritraukti? Visų pirma „mergelės gražumėlis, linksmas veidas, jos mandagumas ir jos kūno gražus sudėjimas“. „Bet kas gi daryt toms mergelėms, kurios yra, taip sakant, ne visai gražios?“, – klausia autorius ir čia pat pats pastebi, jog atsakymas ne tiek jau sunkus, kiek atrodo, nes ne visų vaikinų vienodas skonis. Norinčioms „bendrai patikti vaikinams“ patariama griežtai prisilaikyti kelių taisyklių. Pirmiausia, visuomet taip puoštis, kad rūbai gerai pritiktų, būtų skoningi ir darytų jas gražesnėmis. Antras patarimas – „mergelės visuomet turi būti simpatingos ir linksmos, o niekada nebūti susiraukusioms ir piktoms“. „Kalbant su vaikinu reikia rodyti šypseną ir gražiai įtempti lūpeles, kaip kad būtų pasiruošusios bučiuotis. Jei dantys balti ir gražūs, tai galima šypsotis juos rodant, bet jei dantys nepuošia mergelės veido, tai reikia stengtis šypseną rodyti akimis, o lūpas pričiauptas laikyti“, – moko autorius.

Pasirodo, „mergelių akys yra geriausia vaikino pritraukimo meškerė“. Todėl kalbant su patinkančiu reikia stengtis „kuo ilgiausiai akimis įsmeigti į širdį“. Pripažįstama, kad nepaprastai didelio gražumo mergelei suteikia ilgi, gražūs plaukai. Kirptos trumpai (bubi kopf), beturi puse savo moteriškojo žavingumo. „Taip pat didelio gražumo mergėlėms (kaip ir bile kokiam žmogui) suteikia balti, gražūs dantys“, – rašo autorius ir pataria švariai juos užlaikyti, kartą per dieną šepetėliu plauti tam tikrais milteliais.

Didelį vyriškių patraukimą turi tos mergelės, kurios yra „šnekios, linksmaus būdo, moka sudominti vaikiną juokavimais“.

Kvepalus patartina naudoti lengvus, bet malonius, lietuviams pažįstamo kvapo, kaip antai: radastų, akacijų, obelies žiedų, rožių ir t. t. Pudros galima vartoti, bet labai mažai, kad veidas nespindėtų. O štai „dažų akims, lūpoms ir veidams tepti lietuvaitėms visai nepatartina vartoti“.

Dekolte (nuoga krūtinė) tinka tik tai, kurios pilna, balta krūtinė ir ne per ilgas kaklas . O jau „nešioti sijonus iki kelių ar dar aukščiau ir dar storomis, kaip stebulėmis arba plonomis, kaip šeivomis ir kreivomis kojomis, tai tiesiog yra savęs pajuoka ir nesusipratimas“.

Meilė pilnai išsiplėtoti gali tik grynoje ir kuklioje širdyje. „Todėl mergelės siela turi būt šventykla su užrašu: „Nusiplauk savo kojas, nes ta žemė – šventa“. Mergaitė neturi būti staigi, greit užsideganti, nes „kiekvienas staigus geismingumas gadina moters veidą. Staigumas gadina švelniuosius veido bruožus ir veikia atstumiančiai, o toliau net pasibjaurėjančiai“.

Knygelė „Kaip išsirinkti gyvenimo draugą. Patarimai merginoms, norinčioms patikti vaikinams“ išleista 1930 – Vytauto Didžiojo – metais, atspausdinta spaustuvėje „Titnagas“, Šiauliuose. Knygos kampe matyti įrašas: „Karo cenzūros leista“.

Leidinėlis skiriamas gražiajai lyčiai suteikti būtiniausiųjų žinių, kurios reikalingos pasiekti svarbiausiąjį tikslą – tai yra moterystę.

Pasak autoriaus, moterystė tai vyro ir moters susijungimas į bendrą gyvenimą žmonijai palaikyti, lyties jausmams nuraminti ir vienas kitam pagelbėti, paguosti ir globoti.

Visai geras patarimas